Dzisiaj jest niedziela, 10 grudnia 2023
Stwórz sobie własną chmurę tagówCytaty motywacyjneUstawienia renderowania w Blenderze
Dlaczego Ryanair ssie?

Dlaczego Ryanair ssie?

poniedziałek, 2021-01-182196Biznes, Problemy klienta

Ludzie od dawna narzekali na dziwną i często uciążliwą politykę Ryanaira. Osobiście do niedawna nic do tej linii nie miałem, ale teraz muszę przyznać rację innym, niezadowolonym podróżnym.

Ten wpis ma więcej niż jedną stronę:
« 12345

Korespondencja z UOKiK i innymi instytucjami

Podobnie, jak w innych przypadkach (Krótka historia mojej przerzutkiDropshipping omijajcie z daleka) tu też nawiązałem kontakt z UOKiK, opisałem sytuację i spytałem, czy zgodne z prawem jest, aby przewoźnik odmówił wystawienia faktury, rachunku czy jakiegokolwiek dowodu dokonania transakcji nabycia biletu. Jednak tym razem zastosowano typową spychologię.

Odpowiedź od rzecznika konsumenta:

Szanowny Panie,
Niestety nie mogę udzielić odpowiedzi na Pana zapytanie.
W ramach Konsumenckiego Centrum E-Porad udzielamy w formie mailowej porad prawnych. Z naszej pomocy mogą skorzystać tylko konsumenci.
Zgodnie z art. 22[1] kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.) konsumentem jest osoba fizyczna, która spełni dwa warunki, tzn.:
1. dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawiera umowę),
2. czynność prawna (np. umowa) nie jest bezpośrednio związana z działalnością zawodową lub gospodarczą, jaką prowadzi ta osoba fizyczna.
Jako Konsumenckie Centrum E-porad nie mamy kompetencji, aby udzielać porad przedsiębiorcom lub osobom, których zapytania dotyczą innych spraw niż konsumenckie.
Pana zapytanie niestety nie dotyczy sprawy konsumenckiej.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Skontaktowałem się więc z rzecznikiem MŚP i dostałem taką odpowiedź:

Szanowny Panie,
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 648; dalej: „urmsp”), zadaniem Rzecznika jest podejmowanie stosownych działań w sytuacji, w której niezgodne z prawem działanie organu administracji publicznej prowadzi do naruszenia praw przedsiębiorcy. Przedstawiona przez Pana sprawa ma charakter wyłącznie cywilnoprawny, gdyż dotyczy zagadnienia wystawiania przez linie lotnicze Ryanair (jako podmiot prywatny) faktur i rachunków w związku z odbywanymi przez Pana podróżami służbowymi. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą, Rzecznik nie jest uprawniony do interwencji w tego typu sprawach. W opisanej sytuacji należy w pierwszej kolejności złożyć reklamację zgodnie z obowiązująca w Ryanair procedurą wewnętrzną, po czym - w zależności od uzyskanej odpowiedzi - rozważyć kontakt z Rzecznikiem Praw Pasażerów działającym przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
W związku z powyższym, z uwagi na ustawowe kompetencje Rzecznika, stosownie do treści art. 10 ust. 3 pkt. 4 urmsp, Rzecznik nie może podjąć dalszych działań w niniejszej sprawie.

Kolejny był Rzecznik Praw Pasażera przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który napisał mi tak:

Szanowny Panie,
Rzecznik Praw Pasażerów, w ramach postępowań ADR, zajmuje się rozwiązywaniem sporów cywilnoprawnych w zakresie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów rozporządzenia 261/2004/WE lub rozporządzenia 2111/2005/WE. Dotyczy to sytuacji naruszenia praw pasażerów związanych z:
1) odmową przyjęcia na pokład wbrew woli (art. 1 ust. 1 lit. a rozporządzenia 261/2004/WE);
2) odwołaniem lotu (art.1 ust.1 lit. b rozporządzenia 261/2004/WE);
3) opóźnieniem lotu (art.1 ust.1 lit. c rozporządzenia 261/2004/WE);
4) informowaniem pasażerów o tożsamości przewoźnika wykonującego przewóz (art.1 ust. 1 lit. b oraz art.11 i art.12 rozporządzenia 2111/2005/WE).
Rzecznik nie udziela informacji w sprawach wykraczających poza właściwość Rzecznika, w szczególności gdy informacja dotyczy, zagadnień wykraczających poza regulacje rozporządzeń 261/2004/WE i 2111/2005/WE..
Proponujemy skontaktować się z Miejskim (Powiatowym) Rzecznikiem Konsumentów lub Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

No to uderzyłem do regionalnego Rzecznika Konsumentów:

Sprawa nie ma charakteru konsumenckiego jeżeli Pana loty są związane z pracą zawodową i ich koszt wpisuje się w Pana działalność stąd nie bardzo rozumiem dlaczego zostaje Pan odesłany do rzecznika konsumentów przez instytucje, które doskonale znają zakres kompetencji rzeczników konsumentów. Nie obejmuje on sporów pomiędzy przedsiębiorcami w związku z działalnością któregokolwiek z nich. Nie mogę Panu wskazać instytucji, do której mógłby Pan zgłosić problem aby go wyeliminowano ponieważ sprawy braku faktur i nakładania kar stanowią obszar działalności fiskalnej i organem władnym do ustalania kontroli jest Administracja Skarbowa. Zwracam jednak uwagę, że może ona prowadzić postępowania wobec przedsiębiorców rozliczających podatki w Polsce. Jeżeli przewoźnik nie jest polską firma to nie wystawi Panu polskiej faktury a tym samym nie zostanie przeciwko niemu przeprowadzona kontrola przez polskie służby skarbowe. Nie mniej to urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej scalone w ramach Administracji Skarbowej będą Panu pomocne w ustaleniu formy dokumentacji rozliczającej koszty podróży służbowej.

Na pytanie, kto mógłby mi pomóc w tej sprawie, otrzymałem odpowiedź:

Tylko i wyłącznie do przewoźnika należy wystosować pismo lub wiadomość o wprowadzenie prawidłowych danych.

Czyli wróciłem do punktu wyjścia, bo przewoźnik ma na to wywalone.

Zakończenie

W sumie to chciałbym, żeby było jakieś zakończenie, najlepiej pozytywne, np. ktoś w końcu wysłał mi potwierdzenie utworzono ręcznie. Ale niestety. Sprawa nie została ani pozytywnie rozpatrzona ani zamknięta. Co najwyżej zamknięte poszczególne zgłoszenia.

Dokumentu jak nie miałem, tak nie mam. I chyba sobie daruję, bo przecież nie będę się kopał z koniem, w tym wypadku raczej mało rozgarniętymi botami.

Cóż mogę doradzić na koniec? Jeśli wybieracie się służbowo za granice, to absolutnie nie z Ryanairem.

Ten wpis ma więcej niż jedną stronę:
« 12345
Jeśli podoba Ci się wpis,
koniecznie zalajkuj,
skomentuj i zapisz się na